I disse moderne tider, hvor næsten al kommunikation er blevet digitaliseret og effektiviseret, er det blevet væsentligt nemmere at kommunikere på tværs af rum og verdensgrænser. Det har skabt stærke relationer for så vel små og store virksomheder, som nu kan opdage nye samarbejdspartnere og få et hold af dele sine passioner med. På daglig basis bliver der sent utallige mails både internt i virksomheden, offentlige myndigheder, lønkorporationer og internationale bekendtskaber. Disse mails indeholder ofte dyrebare informationer, fortrolige oplysninger og personfølsomme data. Derfor er det vigtigt, at ...